วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

     สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของสำนักงานฯ ท่านเลขาธิการฯปัจจุบัน (นายอัชพร จารุจินดา) เป็นเลขาธิการฯ ลำดับที่ 16 ครับ ส่วนลำดับ 1-15 มีดังนี้ครับ

ลำดับที่ 1

มหาอำมาตย์ตรี พระยามานวราชเสวี (ปลอด  วิเชียร  ณ สงขลา)

ลำดับที่ 2 
อำมาตย์เอก พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี)

ลำดับที่ 3
อำมาตย์เอก พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)

ลำดับที่ 4
อำมาตย์ตรี หลวงประพนธ์นิติสวรรค์ (ม.ล. ประดับ สุทัศน์)

ลำดับที่ 5
ศ. ดร. เดือน บุนนาค

 ลำดับที่ 6
ศ. ดร. เสริม วินิจฉัยกุล
ลำดับที่ 7
ศ. ดร. หยุด แสงอุทัย

ลำดับที่ 8
ศ. ดร. สมภพ โหตระกิตย์

ลำดับที่ 9
ศ. ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ลำดับที่ 10

 

นายประเสริฐ นาสกุล

ลำดับที่ 11 

นายวัฒนา รัตนวิจิตร

ลำดับที่ 12 

นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์

ลำดับที่ 13 

ศ. ดร.อักขราทร จุฬารัตน


ลำดับที่ 14

ศ. ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์


ลำดับที่ 15

คุณพรทิพย์ จาละ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น