วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สะอาด..สว่าง..สงบ

....อดีตอัยการสูงสุดท่านหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังว่าครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยมอบรางวัลอะไรจำไม่ได้แก่ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ในการกล่าวขอบคุณ ท่านอาจารย์สัญญาฯได้พูดถึงหลัก "3ส" ที่ท่านยึดถือมาโดยตลอด แต่มิได้ขยายความหลัก "3ส" ที่ว่านี้คืออะไร บังเอิญท่านอดีตอัยการสูงสุดท่านี้มีโอกาสนั่งอยู่ติดกับท่านอาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ จึงได้เรียนถามท่านว่า "3ส" ที่ว่านี้มีอะไรบ้าง ท่านอาจารย์จิตติฯได้กรุณาขยายความให้ว่า "3ส" คือ "สะอาด สว่าง และสงบ" .......

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น