วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เป้าหมายการพัฒนามนุษย์ของโลก 2030 โดย OECD

รายละเอียดโปรดดู http://www.oecd.org/education/2030/oecd-education-2030-position-paper.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Future%20of%20Education%20and%20Skills%3A%20Education%202030&utm_campaign=OECD%20Education%20%26%20Skills%20Newsletter%3A%20February%202018&utm_term=demo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น