วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ข้างมาก

ข้างมากจากประชา จึงนำมาซึ่งชอบธรรม 
ข้างมากจากชี้นำ มีแต่ทำความเสื่อมทราม 
ประชาหาใบ้บอด มิได้ปลอดจากรับรู้ 
หากคิดตริตรองดู จะรู้เท่าเจ้าตัวการ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น